FORMULARZ REJESTRACYJNY NA XV KONFERENCJĘ OBKK
Na podany przy rejestracji e-mail, wyślemy dane do dokonania opłaty.
.


KAŻDY UCZESTNIK KONFERENCJI OSOBISCIE WYPEŁNIA PONIŻSZY FORMULARZ.

Informacje o uczestniku konferencji.

Imię: 
Nazwisko: 
Pracuję w: 
E-mail 
Telefon 

Zgłoszenie na konferencję.

Zgłaszam :  Udział w Konferencji - 1160,-zł (w cenie kabina 4 osobowa)

W przypadku gdy płatnik i odbiorca to te same podmioty
proszę wypełnić obie sekcje tymi samymi danymi. : 

Dane do faktury - PŁATNIK.

Nazwa: 
NIP: 
Ulica: 
Nr domu / mieszkania: 
Kod pocztowy: 
Miejscowość: 

Dane do faktury - ODBIORCA.

Nazwa: 
NIP: 
Ulica: 
Nr domu / mieszkania: 
Kod pocztowy: 
Miejscowość: 

Dodatkowe informacje dla organizatorów .

Wybór kabiny. : 

Czy chcesz aby przesłać
na podany E-mail fakturę?
 

Tak
Nie

Wspólne zakwaterowanie.
Inne. : 

Przeczytaj dokładnie REGULAMIN UCZESTNICTWA

obejmujący informacje RODO i wyrażenie zgody:

- na przetwarzanie danych osobowych.
- na otrzymywanie informacji o konferencji.
- na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku.
- na udzielenie praw autorskich elementów powstałych w czasie konferencji.
INFORMACJE RODO       WYRAŻENIE ZGODY


Czy akceptujesz postanowienia regulaminu?
 

Tak